Bestyrelsen

 

keld christiansen

Formand
Keld Christiansen
E-mail:

Mobil:  +45 4061 6936


2018 05 04 211129

Næstformand

Per Neidel

E-mail: 

Mobil: +45 3023 9054


palle lyngsoe

Palle Døssing Lyngsø

E-mail:

Mobil.: +45 3064 1770


img66581

Torben Davidsen

E-mail:

Mobil: +45 3042 5686


img4975

IT Administrator

Jørgen Juel Pedersen

E-mail:

Mobil: +45 2081 2078


imgp2213

Tom Ferslev Jakobsen
E-Mail:

Mobil. +45 2369 9160


img8132

Per Maarbjerg

E-mail: 

Mobil: +45 6130 5484


img8133

 

Karsten L. Willeberg-Nielsen

E-mail: 

Mobil: +45 4035 2336


Steen Jensen

E-mail: 

Mobil: +45 2290 2856

 


Forretningsudvalg:

Keld Christiansen

Per Neidel

Torben Davidsen

Jørgen Juel Pedersen


Vejudvalg:

Per Maarbjerg

Steen Jensen


Strandens klimapulje:

Keld Christiansen

Jørgen Juel Pedersen


Skovens klimapulje:

Keld Christiansen

Torben Davidsen


Kloak udvalg:

Sanne Vallebo

Henrik Morild

Jørgen Juel Pedersen


Observatør Vordingborg Kommune:

Per Neidel


Naturnationalpark arbejdsgruppen:

Keld Christiansen/Torben Davidsen


Suppleanter til bestyrelsen:

Sanne Vallebo, Poul Erik Jørgensen


Konstituering af bestyrelsen:

 

Referat af konstituerende møde