Bestyrelsen

 

2018 05 04 211129

Formand

Per Neidel

E-mail: 

Mobil: +45 3023 9054


keld christiansen

Næstformand
Keld Christiansen
E-mail:

Mobil:  +45 4061 6936


img4975

IT Administrator og økonomi

Jørgen Juel Pedersen

E-mail:

Mobil: +45 2081 2078


palle lyngsoe

Palle Døssing Lyngsø

E-mail:

Mobil.: +45 3064 1770


img66581

Torben Davidsen

E-mail:

Mobil: +45 3042 5686


imgp2213

Tom Ferslev Jakobsen
E-Mail:

Mobil. +45 2369 9160


img8132

Per Maarbjerg

E-mail: 

Mobil: +45 6130 5484


steen jensen

Steen Jensen

E-mail: 

Mobil: +45 2290 2856

 


Sanne Vallebo


Annette Ihle (1. suppleant)


Klaus-Peter Schimkus (2. suppleant)

E-mail: fam.schimkus@freenet.de

Mobil: 


Forretningsudvalg:

 

Udvalget varetager den daglige drift af foreningen, og sørger for indkaldelse og indstilling til bestyrelsen.

  

Medlemmer:

Keld Christiansen

Per Neidel

Jørgen Juel Pedersen


Vejudvalg:

 

Udvalget sørger for vedligehold og løsning af problemer i forhold til de veje som vedligholdes af foreningen  (de ikke asfalterede). Desuden har udvalget også håndtering af de digeovergange som vedligeholdes af foreningen. 

 

Medlemmer:

Steen Jensen (Formand)

Per Maarbjerg

Palle Lyngsøe (ad hoc: hastigheds-begrænsning)


Strandens klimapulje:

 

 

Udvalgets primære formål er at håndtere afvandingen af området. Det vil sige at føre tilsyn med bækken og pumpestationen, herunder komme med forslag til forbedringer og nye tiltag. Alt sammen med det formål at mindske konsekvenser af kraftig regn/tøbrud.

 

Medlemmer: 

Jørgen Juel Pedersen 

Torben Davidsen

Klaus-Peter Schimkus

Annette Ihle

Sanne Vallebo (når koordination med Kloakudvalg er nødvendigt)


Skovens klimapulje:

 

Udvalget tager sig af afvanding i skoven, samt arbejder for at der kan etableres et dige ud mod Stege Bugt.

 

 

Medlemmer:

Torben Davidsen


Kloak udvalg (ad hoc udvalg):

 

 Udvalget tager sig af de problemer der pt. er med kloakkerne. Når disse forhåbentlig snart er løst nedlægges udvalget, idet kloakkerne er Vordingborg Forsynings ansvar.

 

Medlemmer:

Sanne Vallebo

Henrik Morild

Jørgen Juel Pedersen


Tinglysninger (ad hoc udvalg) 

Karsten Willeberg-Nielsen

Keld Christiansen


Integrering af Snebær- og Sandtornvej (ad hoc udvalg)

Per Maarbjerg

Palle Lyngsøe.


Opfølgning på lokalplanerne (ad hoc udvalg)

Annette Ihle.


Observatør Vordingborg Kommune:

Per Neidel


Naturnationalpark arbejdsgruppen:

 

Annette Ihle.


Tilsyn med pumpen

 

Sanne Vallebo

Torben Davidsen

Steen Jensen


Konstituering af bestyrelsen:

 

Konstituering