Lokalplaner, offentlige regler, deklarationer mm

Til orientering: Høringssvar og opsamling til lokalplaner

Vordingborg kommune har gennemført en proces med det formål at få udarbejdet/samlet lokalplaner for Ulvshale området. 

 

Høringssvar og Vordingborg Kommunes behandling af dem (hentet fra VK's hjemmeside):

Høringssvar lokaslplan S 15.03.01 Skoven 

Høringssvar til nr 22 og lokalplan S 15.01.01 stranden 

Høringssvar til nr 22 Nyord By og Ulvshale og Sandvejen 

 

Opsamling på høringssvar til Lokalplan S 15.03.01 Sommerhusområde Skoven i Ulvshale 

Opsamling på høringssvar på nr. 22 og lokalplan S 15.01.01 Stranden 

Opsamling på høringssvar for lokalplan R 15.12.01 Sandvejen 

 

 

 

 

Gældende lokalplaner

Lokalplan Sandvejen (vedtaget 15-12-2021) 

Lokalplan Skoven (vedtaget 15-12-2021) 

Lokalplan Stranden (vedtaget 15-12-2021) 

 

Lokalplan 104 

Lokalplan 111 

Tillæg nr. 18 

Vedtagelse af 104 og nr. 18 

Fællesveje

Private fællesveje i sommerhusområderne administreres som om vejene ligger i byen.

Fællesveje (pdf - 127 kb)

Regler for vedlighold og tilbageklipning langs vej (pdf - 455 kb)

Vandløb

Vandløb - Almindelige bestemmelser for kommunevandløb (pdf - 4,1 MB)

Ulvshalebækken - Regulativ for kommunevandløb nr. 3 i Møn Kommune (pdf - 2,1 MB)

Arbejdsbælte ved Ulvshalebækken (vigtig for ejendomme der støder op til bækken) (pdf - 461 kb)


Regler

Afbrænding af affald mv. (pdf - 30 kb)

STØJ mv. (pdf - 10 kb)

Vejledning for afledning af overfladevand (pdf - 43 kb)

Affaldsordning 2018

Diverse spørgsmål og svar

Hvem skal vedligeholde en privat fællesvej i byområde?
Hvem skal vedligeholde beplantning langs vej?
Må man spærre en vej?
Må der ligge trafikhindringer på rabatter?
Må man opsætte færdselsskilte på private fællesveje?

Læs alle spørgsmål/svar (pdf - 106 kb)

Deklarationer

(Hvor der er overlap med lokalplanerne, er det lokalplanerne vedtaget den 15-12-2021 der er gældende.)

Ejerdeklaration vedr. sommerhusområdet Ulvshale (pdf - 439 kb)

Deklaration matr. 190c 192b 194a Hegnede, 17be Udby (pdf - 912 kb)

Deklaration matr. 259 og 259a Ulvshale (pdf - 464 kb)

 

Vandafledning

Betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S