Generalforsamlinger - Generalforsamling 2020 - UDSKUDT TIL 5. september 2020

Søndag d. 5. april 2020


Generalforsamlingen er pga. Corona-virus situationen udskudt, nyt tidspunkt bliver  5. september 2020 kl. 10.00 (hvis forholdene tillader det).

 

Indkaldelse til generalforsamling, (fremsendes når der er rimelig sikkerhed for at generalforsamlingen kan gennemføres) 

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

Regnskab for 2019 

 

Revisionsprotokollat

 

Formandens beretning

 

Referat